23.06.2021 № 551 2021-жылы 12, 14, 16, 17 -июнунда өткөрүлгөн Чүй облусунун Сокулук районунун Гавриловка, Күн-Туу, Первомайский, З.Кайназарова атындагы жана Н.Крупская атындагы айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары

2021-жылы 12, 14, 16, 17 -июнунда өткөрүлгөн Чүй облусунун Сокулук районунун Гавриловка, Күн-Туу, Первомайский, З.Кайназарова атындагы жана Н.Крупская атындагы айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

2021-жылы 12, 14, 16, 17 -июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 25-майындагы № 309, 26-майындагы № 330, 28-майындагы № 343 токтомдору менен дайындалган Чүй облусунун Сокулук районунун Гавриловка, Күн-Туу, Первомайский, З.Кайназарова атындагы жана Н.Крупская атындагы айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.

 Гавриловка айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Бакасов Тагайбек Самарканович жана Станов Нурадил Сансыбаевичкатталышкан. Талапкерлер Бакасов Тагайбек Самарканович жана Станов Нурадил Сансыбаевич Гавриловка айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагы протоколу менен Гавриловка айылдык кеңешиндеги 21 депутаттын 21 депутаты катышып,Т.С. Бакасовго – 3 добуш, Н.С. Становго – 18 добуш «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагы протоколу менен Станов Нурадил Сансыбаевич Гавриловка айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Күн-Туу айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер – Алымбаев Насыркул Кенешович жана Джумалиев Бактияр Азаматович катталышкан. Талапкерлер Алымбаев Насыркул Кенешович жана Джумалиев Бактияр Азаматович Күн-Туу айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 14-июнундагы протоколу менен Күн-Туу айылдык кеңешиндеги 21 депутаттын 21 депутаты катышып, Н.К.Алымбаевге – 3 добуш, Б.А. Джумалиевге – 11 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 7 добуш берилгендиги белгиленген.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 14-июнундагы протоколу менен Джумалиев Бактияр АзаматовичКүн-Туу айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Первомайскийайыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Караталов Докдурбек Анарбекович катталган. Талапкер Караталов Докдурбек Анарбекович Первомайский айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 16-июнундагы протоколу менен Первомайский айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып, Д.А. Караталовго – 11 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 16-июнундагы протоколу менен Караталов Докдурбек Анарбекович Первомайский айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

З. Кайназарова атындагы айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер – Сартпаев Эдил Омурзакович, Токкожоев Руслан Рашидович жана Урматов Мирлан Шеримкуловичкатталышкан. Талапкерлер Сартпаев Эдил Омурзакович, Токкожоев Руслан Рашидович жана Урматов Мирлан Шеримкулович З. Кайназарова атындагы айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталышкан.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 16-июнундагы протоколу менен З. Кайназарова атындагыайылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 11 депутаты катышып,1 турда: Э.О. Сартпаевге – 5 добуш, Р.Р. Токкожоевге – 2 добуш, М.Ш. Урматовго –  4 добуш,  «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 2 добуш берилгендиги белгиленген. 2 турда: Э.О. Сартпаевге – 4 добуш,М.Ш. Урматовго –  7 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 16-июнундагы протоколу менен Урматов Мирлан Шеримкулович З. Кайназарова атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Н.Крупская  атындагыайыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 1 талапкер – Эдигеев Женишбек Кубанычбековичкатталган. Талапкер Эдигеев Женишбек Кубанычбекович Н.Крупская  атындагы айылдык кеңешинин депутаттарынан сунушталган.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 17-июнундагы протоколу менен Н.Крупская  атындагы айылдык кеңешиндеги 21 депутаттын 21 депутаты катышып, Ж.К. Эдигеевге – 21 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 17-июнундагы протоколу менен Эдигеев Женишбек КубанычбековичН.Крупская  атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Чүй облусунун Сокулук районунун Гавриловка, Күн-Туу, Первомайский, З.Кайназарова атындагы жана Н.Крупская  атындагы айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.

2021-жылдын 12, 14, 16, 17-июнундагы Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын Гавриловка, Күн-Туу, Первомайский, З.Кайназарова атындагы жана Н.Крупская атындагыайыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде,«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруужөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 29-беренесине ылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Чүйоблусунун Сокулук районунун 2021-жылдын 12-июнунда өткөрүлгөн Гавриловка айыл өкмөтүнүн, 2021-жылдын 14-июнунда өткөрүлгөн Күн-Туу айыл өкмөтүнүн, 2021-жылдын 16-июнунда өткөрүлгөн Первомайский жана З. Кайназарова атындагы айыл өкмөттөрүнүн, 2021-жылдын 17-июнунда өткөрүлгөн Н.Крупская  атындагы айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 12, 14, 16, 17 -июнундагы протоколдору бекитилсин.

1.1. Чуй облусунун Сокулук районунун Гавриловка, Күн-Туу, Первомайский, З.Кайназарова атындагы жана Н.Крупская  атындагыайыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо өттү деп табылсын.

1.2. Станов Нарадил СансызбаевичЧүй облусунун Сокулук районунун Гавриловка айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.3. Джумалиев Бактияр Азаматович Чүй облусунун Сокулук районунун Күн-Туу  айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.4. Караталов Докдурбек Анарбекович Чүй облусунун Сокулук районунун Первомайскийайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.5. Урматов Мирлан Шеримкулович Чүй облусунун Сокулук районунун З. Кайназарова атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.6. Эдигеев Женишбек Кубанычбекович Чүй облусунун Сокулук районунун Н.Крупская  атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

2.  Сокулук аймактык шайлоо комиссиясы шайланган Гавриловка, Күн-Туу, Первомайский, З.Кайназарова атындагы жана Н.Крупская  атындагы айыл өкмөттөрүнүн башчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.   

3.  Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4.  Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Бекматовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                           Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

                                                       

Бишкек ш., 2021-жылдын 23-июну

№ 551