21.06.2021 № 539 2021-жылы 12-июнунда өткөрүлгөн Нарын облусунун Жумгал районунун Баш-Кууганды айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоод одобуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

2021-жылы 12-июнунда өткөрүлгөн Нарын облусунун Жумгал районунун Баш-Кууганды айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоод одобуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

2021-жылы12-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 25-майындагы№290 токтому менен дайындалган Нарын облусунун Жумгал районунун Баш-Кууганды айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо болуп өттү. Баш-Кууганды айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер–Жумуков Рахатбек Ташынович, Жекшенов Актан Актанович катталган. Талапкерлер Баш-Кууганды айылдык кеңештин депутаттарына нсунушталган. Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагы протоколу менен Баш-Кууганды айылдык кеңешиндеги баардык 11 депутаты катышып, Р.Т. Жумуков - 6 добуш, А.А. Жекшенов – 5 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына–0 добуш берилгендиги белгиленген. Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 12-июнундагы протоколу менен Жумуков Рахатбек Ташынович Баш-Кууганды айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган. Нарын облусунун Жумгал районунун Баш-Кууганды айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз,даттануулар түшкөн жок. 2021-жылдын 12-июнундагы Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын Баш-Кууганды айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6,7,18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесине ылайык,                                                                                                   

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМКЫЛАТ:

1.Нарын облусунун Жумгал районунун 2021-жылы 12-июнунда өткөрүлгөн Баш-Кууганды айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 12-июнундагы протоколдору бекитилсин.                                                                                                       1.1.НарыноблусунунЖумгал районунунБаш-Куугандыайылөкмөтүнүнбашчысыншайлооөттүдептабылсын.                                                        1.2.Жумуков Рахатбек ТашыновичНарыноблусунунЖумгал районунунБаш-Куугандыайылөкмөтүнүнбашчысыболупшайландыдептабылсын.                                                                                                           2. ЖумгалаймактыкшайлоокомиссиясышайланганБаш-Куугандыайылөкмөтүнүнбашчысынабелгиленгенүлгүдөгүкүбөлүктүтапшырсын.               3.Бултоктом«Эркин-Тоо»газетасынажанаКыргызРеспубликасынынШайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынынрасмийсайтынажарыялансын.                                                                                     4.БултоктомдунаткарылышынконтролдооКыргызРеспубликасынынШайлоожанареферендумөткөрүүбоюнчаборбордуккомиссиясынынтөрагасынынорунбасарыА.Г.Бекматовгожүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                               Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкекш.,2021-жылдын21-июну

№539