21.06.2021 № 534 2021-жылы 14, 15-июнунда өткөрүлгөн Ош облусунун Өзгөнрайонунун Төрт-Көл, Куршаб, Ийри-Суу жана Чангет айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

2021-жылы 14, 15-июнунда өткөрүлгөн Ош облусунун Өзгөнрайонунун Төрт-Көл, Куршаб, Ийри-Суу жана Чангет айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө

2021-жылы 14, 15-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын26-майындагы № 321токтому менен дайындалган Ош облусунун Өзгөнрайонунун Төрт-Көл, Куршаб, Ийри-Суу жана Чангетайыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо болуп өттү.

Төрт-Көлайыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер –Эсенбаев Өзгөнбай Аттокурович, Тажибаев Максатбек Тургунбаевич катталган. ТалапкерлерТөрт-Көлайылдыккеңештин депутаттарынансунушталган.

Өзгөнаймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 14-июнундагыпротоколу мененТөрт-Көлайылдык кеңешиндеги 21 депутатыкатышып,О.А. Эсенбаев - 11 добуш, М.Т. Тажибаев– 9 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 1 добуш берилгендиги белгиленген.

Өзгөнаймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 14-июнундагыпротоколу мененЭсенбаев Өзгөнбай АттокуровичТөрт-Көлайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Куршабайыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 2 талапкер –Келдибаев Сактан Аширалиевич, Ташиев Алтынбек Алиновичкатталган. ТалапкерлерКуршабайылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Өзгөнаймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 14-июнундагы протоколу менен Куршабайылдык кеңешиндеги 31 депутаты катышып,С.А. Келдибаев - 20 добуш, А.А. Ташиев– 10 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 1 добушберилгендиги белгиленген.

         Өзгөнаймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 14-июнундагы протоколу менен Келдибаев Сактан АширалиевичКуршабайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Ийри-Сууайыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 5 талапкер –Жолдошев Алмазбек Маматибраимович, Мамадалиев  Бакир Шамшидинович, Мисиралиев Замирбек Шарипбаевич, Курманбеков Сейтек, Чолпонбаев Жанабеккатталган. Талапкерлер Ийри-Суу айылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 15-июнундагы протоколу менен Ийри-Суу айылдык кеңешиндеги эки турдагы шайлоодо 21 депутаты катышып,биринчи турунда,
А.М. Жолдошов - 9 добуш, Б.Ш. Мамадалиев– 2 добуш, З.Ш. Мисиралиев– 0 добуш, С. Курманбеков– 6 добуш, Ж. Чолпонбаев– 4 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген, экинчи турунда, А.М. Жолдошев - 10 добуш, С. Курманбеков– 11 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0добуш берилгендиги белгиленген.

Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 15-июнундагы протоколу менен Курманбеков СейтекИйри-Суу айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Чангетайыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна 3 талапкер –Абдыраимов  Бектур Маматжанович, Каратаев Базарали Тагаевич, Эшиев Төрөбек Саматовичкатталган. ТалапкерлерЧангетайылдык кеңештин депутаттарынан сунушталган.

Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2021-жылдын 15-июнундагы протоколу менен Чангетайылдык кеңешиндеги 11 депутаты катышып,Б.М. Абдыраимов - 1 добуш, Б.Т. Каратаев– 6 добуш, Т.С. Эшиев– 4 добуш, «бардык талапкерлерге каршы» позициясына – 0 добуш берилгендиги белгиленген.

Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоонун натыйжасы жөнүндөгү 2021-жылдын 15-июнундагы протоколу менен Каратаев Базарали ТагаевичЧангетайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангандыгы аныкталган.

Ош облусунун Өзгөнрайонунун Төрт-Көл, Куршаб, Ийри-Суу жана Чангетайыл өкмөттөрүнүн башчыларыншайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарына жана шайлоонун натыйжаларына арыз, даттануулар түшкөн жок.

2021-жылдын 14, 15-июнундагыӨзгөнаймактык шайлоо комиссиясынын Төрт-Көл, Куршаб, Ийри-Суу жана Чангетайыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорунун негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жанареферендум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине, «Жергиликтүү өз алдынчабашкаруужөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын49-беренесине ылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. 2021-жылы 14-июнунда өткөрүлгөн Ош облусунун Өзгөнрайонунун Төрт-Көл, Куршаб,2021-жылы 15-июнунда өткөрүлгөнИйри-Суу, Чангетайыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонуннатыйжалары тууралуу Өзгөнаймактык шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын14, 15-июнундагыпротоколдорубекитилсин.

1.1. Ош облусунун Өзгөнрайонунун Төрт-Көл, Куршаб, Ийри-Суу жана Чангетайыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо өттү деп табылсын.

1.2. Эсенбаев Өзгөнбай АттокуровичОш облусунун ӨзгөнрайонунунТөрт-Көлайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.3.Келдибаев Сактан АширалиевичОш облусунун Өзгөнрайонунун Куршабайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.4. Курманбеков СейтекОш облусунун Өзгөнрайонунун Ийри-Сууайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

1.5. Каратаев Базарали ТагаевичОш облусунун Өзгөнрайонунун Чангетайыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды деп табылсын.

2. Өзгөнаймактык шайлоо комиссиясышайланганТөрт-Көл, Куршаб, Ийри-Суу жана Чангетайыл өкмөттөрүнүн башчыларына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү тапшырсын.

3. Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Г. Бекматовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                     Н. ШАЙЛДАБЕКОВА                            

                                                                                                                         

Бишкек ш., 2021-жылдын 21-июну

№ 534