15.12.2021 №836 Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары жөнүндө

 

“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 29-августундагы № 370 Жарлыгы менен дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо 2021-жылдын 28-ноябрында болуп өттү.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 76-беренесине ылайык Жогорку Кеңеш 90 депутаттан турат. “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 59-беренесине ылайык, Жогорку Кеңештин 54 депутаты бирдиктүү шайлоо округунда – пропорционалдык тутум боюнча, 36 депутаты бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык тутум боюнча шайланат.

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында 2494 участкалык шайлоо комиссиясы, алардын  59 – Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары, жана 36  округдук шайлоо комиссиясы комиссиясы түзүлдү.

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоочулардын тизмелерине киргизилгендердин саны  3 703 420 шайлоочуну түздү, добуш берүүгө 1 281 622 шайлоочу катышты, бул шайлоочулардын жалпы санынын 34.61%ын түзөт.

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышуу үчүн 21 саясий партиядан талапкерлердин тизмелери катталды. Бардыгы болуп 1046 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 1037 талапкер каталган. Өз арыздары боюнча 32 талапкер тизмеден чыгарылган.

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча депутаттарды шайлоону өткөрүү үчүн 3 702 646 бюллетень даярдалды. Кыргыз тилинде – 2 970 167, орус тилинде – 732 489 бюллетень даярдалды. Мындан тышкары, 2 494 бюллетень Брайль ариби менен даярдалды.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 37 жана 64-беренелерине ылайык, округдук шайлоо комиссияларынан түшкөн протоколдордун негизинде, алардан алынган добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалыматтарды кошуу жолу менен Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан жалпысынан бирдиктүү шайлоо округу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө жыйынды маалыматтар боюнча жыйынды таблица түзүлдү (жыйынды таблица тиркелет).

Мында, округдук шайлоо комиссияларынын чечимдеринин негизинде жыйынды таблицаны түзүүдө жыйынтыгы жараксыз деп табылган 20 шайлоо участкасы боюнча маалыматтар алынып салынганы эске алынган.

Жыйынды таблицанын негизинде «Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжалары жана добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө» № 2 протокол түзүлдү.

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 64-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык, добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын добуштарынын жалпысынан республика боюнча 5 пайызынан, ар бир облус, Бишкек жана Ош шаарлары боюнча добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын добуштарынын 0,5 пайызынан азын алган саясий партиялар, талапкерлердин тизмелери депутаттык мандаттарды бөлүштүрүүдөн чыгарылат.

Ага ылайык, республика боюнча добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 5%дан аз добушун алган 15 саясий партия депутаттык мандаттарды бөлүштүрүүдөн чыгарылды:

1. «Ата Мекен» -45568 добуш, 3.56 %;

2. «Легалайз» -7943 добуш, 0.62 %;

3. «Күчтүү Регион» - 8212 добуш, 0,64 %;

4. «Багыт» -12634 добуш, 0,99 %;

5. «Азаттык» -52183 добуш, 4,07 %;

6. «Мекенчил Эл» - 20522 добуш, 1.60 %;

7. «Кыргызстан Жашылдар Партиясы» -5266 добуш, 0.41 %;

8. «Жашасын Кыргызстан» -5615 добуш, 0.44 %;

9. «Социал-Демократтар» - 40280 добуш, 3.14 %;

10. «Аруузат-Эл Куту» -5869 добуш, 0.46 %;

11. «Кыргызстандын Бириктирүүчү патриоттук партиясы» -12279 добуш, 0.96 %;

12. «Улуттар Биримдиги» - 31382 добуш, 2.45 %;

13. «Эл Үмүтү» - 57642 добуш, 4,50 %;

14. «Ордо» - 5934 добуш, 0.46 %;

15. «Улуу-Журт» - 9376 добуш, 0.73 %.

 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 64-беренесинин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацына ылайык,  добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын добуштарынын жалпысынан республика боюнча 5 жана андан көп пайызын, ар бир облус, Бишкек жана Ош шаарлары боюнча добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын добуштарынын 0,5 жана андан көп пайызын алган талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн саясий партиялар депутаттык мандат алышат.

Ага ылайык, 6 саясий партия депутаттык мандаттарды бөлүштүрүүгө киргизилет:

1. «Ата-Журт Кыргызстан» -222005 добуш, 17.32 %;

2. «Ишеним» - 174470 добуш, 13.61%;

3. «Ынтымак» - 141009 добуш, 11.00 %;

4. «Альянс» -106955 добуш, 8.35 %;

5. «Бүтүн Кыргызстан» - 90223 добуш, 7.04 %;

6. «Ыйман Нуру» - 79025 добуш, 6.17 %.

 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 37 жана 64-беренелерин жетекчиликке алып жана «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4 жана 8-беренелерине, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнү, добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоонун натыйжаларын аныктоону уюштуруунун тартиби жөнүндө» Жобого ылайык,

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо болуп өттү деп таанылсын.

2. “Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары жөнүндө” № 2 протокол бекитилсин (№№1-21 тиркемелери менен тиркелет).

3. Төмөнкү саясий партиялар депутаттык мандаттарды бөлүштүрүүдөн чыгарылсын:

1. «Ата Мекен»

2. «Легалайз»

3. «Күчтүү Регион»

4. «Багыт»

5. «Азаттык»

6. «Мекенчил Эл»

7. «Кыргызстан Жашылдар Партиясы»

8. «Жашасын Кыргызстан»

9. «Социал-Демократтар»

10. «Аруузат-Эл Куту»

11. «Кыргызстандын Бириктирүүчү патриоттук партиясы»

12. «Улуттар Биримдиги»;

13. «Эл Үмүтү»

14. «Ордо»

15. «Улуу-Журт»

4. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 54 депутаттык мандаты төмөнкү саясий партиялардын ортосунда бөлүштүрүлсүн:

«Ата-Журт Кыргызстан» – 15 депутаттык мандат;

«Ишеним» – 12 депутаттык мандат;

«Ынтымак» – 9 депутаттык мандат;

«Альянс» – 7 депутаттык мандат;

«Бутун Кыргызстан» – 6 депутаттык мандат;

«Ыйман Нуру» – 5 депутаттык мандат.

5. «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 64-беренесинин 4-бөлүгүнүн биринчи абзацына ылайык, депутаттык мандаттардын төмөнкү саны шайлоочулардын кыйла көп добуштарын алган аял талапкерлердин арасында  төмөнкү тартипте бөлүштүрүлсүн:

«Ата-Журт Кыргызстан» – 5 депутаттык мандат;

«Ишеним» – 4 депутаттык мандат;

«Ынтымак» – 3 депутаттык мандат;

«Альянс» – 3 депутаттык мандат;

«Бутун Кыргызстан» – 2 депутаттык мандат;

«Ыйман Нуру» – 2 депутаттык мандат.

6. «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Альянс», «Бүтүн Кыргызстан», «Ыйман Нуру» саясий партияларынын талапкерлеринин тизмелериндеги талапкерлердин кезектүүлүгү “Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары жөнүндө” № 2 протоколго тиркемелерге (тиркелет) ылайык ар бир талапкер алган шайлоочулардын добуштарынын санына жараша аныкталсын.

7. Төмөнкү саясий партиялардан талапкерлер бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин шайланган депутаттары деп таанылсын:

 «Ата-Журт Кыргызстан»:

 1. Торобаев Бакыт Эргешевич
 2. Исмаилов Фархат Даткабаевич
 3. Сарыбашов Таалайбек Насирбекович
 4. Маткеримов Айбек Тураталиевич
 5. Токторбаев Жеңишбек Шермаматович
 6. Сулайманов Эльдар Нурланович
 7. Сабиров Равшанбек Азатович
 8. Садырбаева Жылдыз Эсенбековна
 9. Козуев Алишер Абибиллаевич
 10. Кыдыкбаев Жаныбек Султанович
 11. Масабиров Талайбек Айтмаматович
 12. Исаева Джамиля Кубанычбековна
 13. Нарматова Надира Азимовна
 14. Талиева Камила Абдыразаковна
 15. Култаева Гулшаркан Оконовна

 

 «Ишеним»:

 1. Алиев Медербек Кубанычевич
 2. Джусупов Эмилбек Рамидинович
 3. Таалайбек кызы Жылдыз
 4. Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич
 5. Ормонов Улугбек Зулпукарович
 6. Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович
 7. Мураталиев Марат Молдонович
 8. Шабазов Бахридин Валиевич
 9. Жакышов Русланбек Шергазиевич
 10. Темирбаева Миргул Омурзаковна
 11. Абдибаева Айсара Нышановна
 12. Султанбекова Чолпон Аалыевна

 

 «Ынтымак»:

 1. Кокулов Эрулан Калчороевич
 2. Мажитова Шарапаткан
 3. Мамытов Талант Турдумаматович
 4. Тентишев Бакыт Эркинович
 5. Сыдыков Мурадил Жанышбекович
 6. Маматалиев Марлен Абдырахманович
 7. Түлөбаев Балбак Зарлыкович
 8. Исатбек кызы Аида
 9. Лурова Лейла Хияновна

«Альянс»:

 1. Айдарбеков Чингиз Азаматович
 2. Сулайманов Алтынбек Турдубаевич
 3. Исираилов Азамат Алмазбекович
 4. Алимжанов Фарходбек Айбекович
 5. Молдобекова Гулкан Сакиновна
 6. Алимжанова Нилуфар Якубжановна
 7. Оргалча Токтобубу

«Бүтүн Кыргызстан»:

 1. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич
 2. Масалиев Исхак Абсаматович
 3. Токтошев Эмиль Токтакунович
 4. Эрбаев Алишер Ташбаевич
 5. Нарматова Орозайым Кочконбаевна
 6. Кожокулова Гуля Акматкуловна

«Ыйман Нуру»:

 1. Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович
 2. Айжигитов Султанбай Абдрашитович
 3. Мамасадыков Замирбек Дуйшалыевич
 4. Ашимова Динара Ашимовна
 5. Раимбачаева Винера Калыбековна

8. Бул токтом “Эркин Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

9. Бул токтомдун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жөнөтүлсүн.

10. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Т.У.Шайназаровго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                   Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш. 2021-жылдын 15-декабры

№836