08.09.2023-ж. №85 2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Ысык-Кѳл облусунун Жети-Өгүз районундагы Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо аралыктан добуш берүүнү жана идентификациялоонун модернизацияланган жабдууларын пилоттук режиминде апробациялоо

2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Ысык-Кѳл облусунун
Жети-Өгүз районундагы Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо аралыктан добуш берүүнү жана идентификациялоонун модернизацияланган жабдууларын пилоттук режиминде апробациялоо жѳнүндѳ

 

«Кыргыз Республикасынын Ысык-Кѳл облусунун Жети-Өгүз районундагы Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 8-августундагы №183 Жарлыгынын 2-пунктун, 3-пунктунун бешинчи абзацын аткарууда, жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашыруу мүмкүнчүлүктѳрүн кеңейтүү үчүн шарттарды түзүү, шайлоо процессинде колдонулуучу технологияларды ѳркүндѳтүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3-беренесин, 4-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 2-пунктун жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. 2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Ысык-Кѳл облусунун Жети-Өгүз районундагы Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо аралыктан добуш берүү формасы жана шайлоо участкаларында шайлоочуларды идентификациялоонун мультифункционалдык жабдуулары пилоттук режимде апробациялансын.

2. Пилоттук режимде аралыктан добуш берүүнүн тартиби жѳнүндѳ Убактылуу жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

3. Аралыктан добуш берүүнү жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын имаратында: Бишкек шаары, Пушкин кѳчѳсү, 50 дареги боюнча аралыктан добуш берүүнүн шайлоо участкасы түзүлсүн.

4. Аралыктан добуш берүүнү өткөрүүнү уюштуруу Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына жүктѳлсүн.

5. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын Маалыматтык-коммуникациялар технологиялар башкармалыгы Кыргыз Республикасындагы шайлоо процессинде колдонулуучу электрондук программалардын иштеп чыгуучулары, адистер менен биргеликте аралыктан добуш берүүнүн маалыматтык системасын иштеп чыксын, тестирлѳѳ ѳткѳрсүн жана пилоттук режимде апробацияласын.

6. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

7. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасы Н.К. Шайлдабековага жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                    Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 8-сентябры

№ 85