04.03.2023 №14 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын «2023-жылдын 9-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым  жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайло

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын «2023-жылдын 9-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым  жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө каралган сметасын бекитүү жөнүндө» 2023-жылдын  8-февралындагы  № 3 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023-жылдын 4-мартындагы №13 токтомунун негизинде Баткен облусунун Баткен районунун Ак-Сай айылдык аймагында түзүлгөн №8219  кошумча шайлоо участогунун ишин уюштурууну каржылоо максатында, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4,8,14-беренелерин, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесин, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  25-беренесин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы,

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын «2023-жылдын 9-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө каралган сметасын бекитүү жөнүндө» 2023-жылдын 8-февралындагы  № 3 токтомуна төмөнкүдөй өзгөрүүлөр киргизилсин:

- 1-пунктунда «18 874 900 (он сегиз миллион сегиз жүз жетимиш төрт миң тогуз жүз)» деген сандар жана сөздөр «18 951 000 (он сегиз миллион тогуз  жүз элүү бир миң)» деген сандар жана сөздөр менен алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Баткен районунун айрым жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө Баткен районунун Ак-Сай айылдык аймагындагы №8219  кошумча шайлоо участогунун ишин уюштурууну каржылоо үчүн чыгымдардын кошумча сметасы тиркемеге ылайык 76100 (жетимиш алты миң бир жүз) сом өлчөмүндө бекитилсин.

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын пландоо, эсепке алуу, отчеттуулук бөлүмү республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттарды тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына бекитилген сметага ылайык бөлүштүрүүнү камсыз кылсын.

4. Баткен аймактык шайлоо комиссиясы 2023-жылдын 9-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын Баткен обулусунун Баткен районунун  айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттарды тиешелүү участкалык шайлоо комиссияларына бөлүштүрүүнү камсыз кылсын, аларды финансылык камсыз кылууну бекитилген бюджетке ылайык уюштурсун жана бул каражаттардын максаттуу пайдаланылышына контролдукту камсыз кылсын.

5.  Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Т.У. Шайназаровго жүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                         Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2023-жылдын    4- марты

№14