Депутаттыкка талапкерлерди тизмеден чыгаруу, шаардык кеңештердин депутаттыгына ...

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча борбордук комиссиясынын
20
20-жылдын 11-февралындагы
36 токтому менен
бекитилген

Депутаттыкка талапкерлерди тизмеден чыгаруу, шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин кезектүүлүгүн өзгөртүү, депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу жана депутаттын бош мандатын ээлөө тартиби жөнүндө жобо

Жалпы Жоболор

1. Депутаттыкка талапкерлерди тизмеден чыгаруу тартиби

2.Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин кезектүүлүгүн өзгөртүү тартиби

3. Депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу тартиби

4.Депутаттын бош мандатын ээлөө тартиби

 

            Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясына, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамына, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештин депутатынын статусу жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана рефрендум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштелип чыгылган.

            Жободо төмөнкүлөр аныкталат:

            - депутаттыкка талапкерлерди тизмеден чыгаруу тартиби;

- шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин кезектүүлүгүн өзгөртүү тартиби;

            - депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу тартиби;

            - депутаттын бош мандатын ээлөө тартиби.

            Талапкерде/депутатта жеке өзү арыз берүү мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда анын ыйгарым укуктуу адамы тиешелүү шайлоо комиссиясына талапкердин/депутаттын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн арызын берет.

 

1. Депутаттыкка талапкерлерди тизмеден чыгаруу тартиби

 

1.  Саясий партия тарабынан талапкерлердин тизмесинде көрсөтүлгөн, тиешелүү шайлоо комиссиясы тарабынан катталган талапкер добуш берүүдөн кийин депутаттык мандаттар бөлүштүрүлгөнгө чейин талапкерлердин тизмесинен чыгаруу жөнүндө жазуу жүзүндөгү арыз менен тиешелүү шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуу.

2. Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер талапкерлердин тизмесинен чыгаруу жөнүндө 1-форма боюнча жазуу жүзүндө арыз берет, ал нотариалдык күбөлөндүрүлүүгө жана талапкер тарабынан жеке жазуу формасында берилүүгө тийиш.

3. Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер талапкерлердин тизмесинен чыгаруу жөнүндө 1/1-форма боюнча (шаардык кеңешер үчүн), 1/2-форма боюнча (айылдык кеңештер үчүн) жеке жазуу формасында жазуу жүзүндө арыз берет.

4. Талапкерде талапкерлердин тизмесинен чыгаруу жөнүндө (№1-форма, №1/1-форма, №1/2-форма) жеке өзү арыз берүү мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда саясий партиянын шайлоо боюнча  ыйгарым укуктуу адамы талапкерлердин тизмесинен чыгаруу жөнүндө талапкердин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн арызын тиешелүү шайлоо комиссиясына берет.

 

 

2. Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин кезектүүлүгүн өзгөртүү тартиби

 

5. Талапкерлердин тизмесинде турган талапкер добуш берүүдөн кийин депутаттык мандаттар бөлүштүрүлгөнгө чейин 2-форма боюнча (кезектүүлүгүн өзгөртүү жөнүндө талапкердин макулдугун  2/1-форма тиркөө менен) арыз берет, ошондой эле жогору турган органдын макулдугу жана саясий партиянын аймактык органынын сунуштамасы боюнча талапкерлердин тизмесиндеги анын кезектүүлүгүн өзгөртүү жөнүндө арыз менен тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына кайрылат.

6. Талапкерде талапкерлердин тизмесиндеги анын кезектүүлүгүн өзгөртүү жөнүндө жеке өзү арыз берүү мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда саясий партиянын ыйгарым укуктуу адамы талапкерлердин тизмесинен анын кезектүүлүгүн өзгөртүү жөнүндө талапкерлердин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн арызын жана макулдугун тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берет.

 

3. Депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу тартиби

 

7. Жогорку Кеңештин депутаты депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө 3-форма боюнча арыз берет, ал жазуу формасында жеке өзү тарабынан берилүгө тийиш.

8. Талапкерде жеке өзү арыз берүү мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда ыйгарым укуктуу адам ыйгарым укуктарды мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө депутаттын нотариалдык күбөлндүрүлгөн арызын Борбордук шайлоо комиссиясына берет.

 

4.Депутаттын бош мандатын ээлөө тартиби

 

9. Бош мандат түзүлгөндө талапкерлердин катталган тизмесинде турган кийинки талапкер төмөндө саналган документтерди жаңылайт жана тиешелүү шайлоо комиссиясына берет:

9.1. Талапкер жөнүндө маалыматтар менен (биографиялык жана башка маалыматтар) толтурулган атайын форманы;

9.2. Иштеген жеринен маалымкатты;

9.3. Паспорттун көчүрмөсүн;

9.4. Соттуулугунун бар/жоктугу жөнүндө маалымкатты.

10. Бош мандат түзүлгөндө саясий партиянын жетектөөчү органы 3 күндүн ичинде кийинки талапкердин (талапкерлердин) каршылык көрсөтүүсү жок болгондо тизмедеги башка талапкерди (талапкерлерди) 4-форма боюнча көрсөтүүгө укуктуу.

11. Талапкерде жеке өзү  аймактык шайлоо комиссиясына арыз берүү мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда  арыз нотариалдык күбөлөндүрүлүүгө жатат.

 

Формалар