2023-жылдын 9-апрели - КРнын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын  шайлоо

Шайлоонун календары

2023-жылдын 9-апрели - КРнын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо