2022-жылдын 9-октябры - КРнын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын  шайлоо

Шайлоонун календары

2022-жылдын 9-октябры - КРнын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо