2023-жылдын 8-октябры - КРнын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын  шайлоо

Шайлоонун календары

2023-жылдын 8-октябры - КРнын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо