2021-жылдын 28-ноябры - КРнын жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо

Шайлоонун календары

2021-жылдын 28-ноябры - КРнын жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо