2022-жылдын 10-апрели - КРнын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын  шайлоо

Шайлоонун календары

2022-жылдын 10-апрели - КРнын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо