2021-жылдын 11-июлу - Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештердин депутаттарын кайталап шайлоо

Шайлоонун календары

2021-жылдын 11-июлу - Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештердин депутаттарын кайталап шайлоо