№26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутатын  кайра шайлоо

Шайлоонун календары

№26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутатын кайра шайлоо