2020-жылдын 12-апрели жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо

Шайлоонун календары

2020-жылдын 12-апрели жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо