2024-жылдын 30- июнь - КРнын Жогорку Кеңештеринин депутаттарын шайлоо

Шайлоонун календары

2024-жылдын 30- июнь - КРнын Жогорку Кеңештеринин депутаттарын шайлоо