2024-жылдын 28-апрели - КРнын Жогорку Кеңештеринин депутаттарын шайлоо

Шайлоонун календары

2024-жылдын 28-апрели - КРнын Жогорку Кеңештеринин депутаттарын шайлоо