2020-жылдын 20-декабры КРнын Жогорку Кеңештин депутаттарын кайра шайлоо

Шайлоонун календары

2020-жылдын 20-декабры КРнын Жогорку Кеңештин депутаттарын кайра шайлоо